Ga terug naar de hoofdpagina

Ons verhaal

‘Er was eens…fluisterde ze teder en oprecht’

In mei 2010 richten Karen en Annika Pauwels Het Danshuis op. Een bescheiden amateurdanscompagnie die dansers een platform aanreikt om vanuit eigen talenten te dansen. Bezieling, gedrevenheid en gedegen vakkennis kenmerken de uitstraling van de compagnie.

Doorheen de producties groeit de samenwerking met figuranten, expressiedansers, muzikanten, woordkunstenaars en beeldend kunstenaars. Intens en bezield creëren is de drijfveer om samen de mogelijkheden van ‘theaterdans’ af te tasten. Tijd voor een nieuwe naam. In 2016 wordt Het Danshuis omgedoopt tot ChoreoAtelier.

ChoreoAtelier stelt zich open voor dansers die ongeacht leeftijd of niveau willen dansen en zich danstechnisch willen vervolmaken, voor figuranten en kunstenaars die met hun talenten unieke impulsen aan artistieke projecten geven.

Samen schrijven zij het verhaal…

Huisstijl

‘Eigen-wijs, onze wijs’

Het visitekaartje van ChoreoAtelier is de neoklassieke huisstijl. De danscreaties steunen op de techniek van klassiek ballet en Graham- en Limontechniek. Maar het expressieve palet van elke danser en het uitgekiende choreografisch lijnenspel bepalen het authentieke karakter van de creaties. Afzonderlijke composities vinden raakvlakken binnen een harmonisch bewegend geheel waarbij andere artistieke disciplines een extra dimensie aan de beleving toevoegen.

Visie

ChoreoAtelier is een veelzijdig huis dat artistieke en danstechnische verrijking vooropstelt vanuit pedagogisch en ethisch hoogstaande waarden.

ChoreoAtelier is een danscompagnie met uiterst humane werking binnen een transparante opzet. De sleutel hiertoe is vertrouwen.

ChoreoAtelier is een danscompagnie met als doel de klassieke, de neoklassieke en hedendaagse danskunst bevorderen in samenwerking met performers uit diverse dans- en kunstdisciplines. De compagnie werkt samen met figuranten, expressie-dansers, muzikanten, woordkunstenaars, beeldend kunstenaars, cineasten en academici. De samenwerking richt zicht tot amateur-, semi-professionele en professionele performers binnen een waaier van eclectische stijlen, alsook vrijwilligers binnen de verschillende kunst- of faculteitsdisciplines.

ChoreoAtelier staat open voor elke bezielde danser ongeacht leeftijd, bekwaamheid, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid en etnische herkomst die haar morele waarden deelt.

Missie

‘Op de planken
op zand,

tussen de zuilen,
als met zeilen,

bewegen, spelen, verstoren
als een kind in het koren.


~ Hugo Claus uit Bewegen

Danscompagnie ChoreoAtelier heeft als missie artistieke activiteiten binnen het danstheatercircuit verbinden aan actuele, ethische en educatieve items. De artistieke projecten vertrekken steeds vanuit een sociaal karakter.

De kernactiviteiten van ChoreoAtelier zijn:
  • Producties neerzetten met aspirant-dansers, expressie-dansers, dansers, woord- en/of beeldkunstenaars, muzikanten, zangers alsook academici.
  • Lezingen en workshops laten plaatsvinden aangaande sociale, maatschappelijke en kunstzinnige items.

Hieraan verbonden zet ChoreoAtelier zich in om dansers te begeleiden op hun pad binnen de danswereld. Met een gedifferentieerde werkwijze tijdens de lessen klassiek ballet zet ChoreoAtelier zich in om het beste uit iedere danser te halen.

VZW

‘Vaste grond, laat mij zweven

Vaste grond, geef mij vleugels’

ChoreoAtelier is een vzw. Achter de schermen opereren bestuursleden Eve Daenen, Mithras Bert en Steven Sempels. Belangeloos staan zij in voor de administratie, communicatie en juridische aspecten. Bewondering en een sterk geloof in de talenten binnen ChoreoAtelier zijn hun drijfveren.

Als vzw kan ChoreoAtelier alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Opbrengsten worden geïnvesteerd voor het beoogde doel van de compagnie.